Trong nền kinh tế hội nhập ngày nay, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp không chỉ là sản phẩm, thương hiệu mà còn là văn hóa doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào cũng có văn hóa cho riêng mình nhưng không hẳn tất cả là phù hợp để phát huy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp là vô cùng quan trọng.
Nhưng…
Làm sao xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiệu quả vẫn còn là câu hỏi khó cho nhiều nhà lãnh đạo hiện nay.

🔔Hội thảo “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp – Nên bắt đầu từ đâu?” sẽ giúp các nhà lãnh đạo có cái nhìn rõ hơn về định nghĩa của văn hóa doanh nghiệp, cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiệu quả và học tập các bài học từ những doanh nghiệp dẫn đầu.

Thời gian: 8:30am – 11:30am, ngày 25/05/2019
🏠Địa điểm: Surf Space, Tầng 2, 35 Thái Phiên, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
✍️Đăng kí tại: https://forms.gle/q5C13DRM1iqcF8FQ6

Nội dung chương trình:

Phần 1: Văn hóa doanh nghiệp – Cùng nhìn lại

1. Văn hóa doanh nghiệp – Định nghĩa rộng và hẹp.

2. Tại sao các ông chủ lại rất quan tâm về văn hóa cho doanh nghiệp của mình?

3. Khi nào doanh nghiệp bắt đầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp?

4. Văn hóa doanh nghiệp đến từ ai?

5. Những bước chung trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

6. Bài học từ những doanh nghiệp đứng đầu.

Phần 2: Thảo luận bàn tròn

 

#JP #OperationalExcellence #vanhoadoanhnghiep

by Nhi Nhi

14 May 2019