Gói là việc cố định theo tháng này rất phù hợp với các doanh nhân cần không gian riêng tư và chỗ ngồi cố định cho công việc hằng ngày của mình, không cảm thấy bị làm phiền trong khi vẫn tạo ra nhiều sáng kiến. Bạn có thể để lại màn hình và tài liệu của mình đồng thời vẫn có thể vào không gian chung. 

by Nhi Nhi

09 October 2018