Khởi điểm với mức 11.120.000 đồng/tháng. Tất cả các studio của chúng tôi được trang bị đầy đủ với hệ thống điều hoà, bàn ghế làm việc và tủ. Bạn sẽ tận hưởng được không gian riêng tư của mình trong khi vẫn tiếp cận được rất nhiều cơ hội hợp tác tại Không gian của chúng tôi.

by Nhi Nhi

09 October 2018